Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Van Eijk Vochtwering. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Van Eijk Vochtwering respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Van Eijk Vochtwering kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u interesse heeft in onze diensten / producten of gebruik maakt / wil gaan maken van de diensten van Van Eijk Vochtwering en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Eijk Vochtwering verstrekt. Van Eijk Vochtwering kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Van Eijk Vochtwering gegevens nodig heeft

Van Eijk Vochtwering verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Van Eijk Vochtwering uw persoonsgegevens gebruiken om de dienst uit te kunnen voeren.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Van Eijk Vochtwering of die van een derde partij.

Communicatie

Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Van Eijk Vochtwering of die van een derde partij.

Delen met anderen

Van Eijk Vochtwering verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang Van Eijk Vochtwering gegevens bewaart

Van Eijk Vochtwering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Van Eijk Vochtwering worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Eijk Vochtwering gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Van Eijk Vochtwering maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Van Eijk Vochtwering bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Van Eijk Vochtwering te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Eijk Vochtwering heeft hier geen invloed op.

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor OpstijgendVocht.nl. U kunt de browser-plugin hier downloaden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@opstijgendvocht.nl. Van Eijk Vochtwering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Van Eijk Vochtwering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Eijk Vochtwering maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Eijk Vochtwering verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Eijk Vochtwering op via info@optijgendvocht.nl.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Van Eijk Vochtwering | De Waterman, 4891 TB Rijsbergen, Nederland

KVK: 73789321